Image

Smart And Sustainable Energy Consumption SASEC

(Pametna i održiva potrošnja energije)

Projekat „Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC“ (Pametna i održiva potrošnja energije) okupio je četiri prekogranična partnera oko zajedničke ideje da doprinesu postizanju klimatskih i energetskih ciljeva EU „20-20-20“, kroz promociju energetske održivosti u lokalnim zajednicama prekograničnog regiona i poboljšanje njihovih kapaciteta za planiranje i upravljanje integrisanim akcijama za uštedu energije i korišćenje obnovljivih izvora energije.

Projekat predstavlja važan korak u rešavanju zajedničkih problema društva i njegovih građana, povećavajući njihovu odgovornost prema energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine.  Značajan doprinos projekat će ostvariti i u kontekstu promocije važnosti očuvanja životne sredine i obnovljivih izvora energije, a sve u cilju boljeg života budućih generacija.

 

Koristeći višedimenzionalni pristup u realizaciji predviđenih aktivnosti, projekat će ostvariti sledeće značajne rezultate:

  • uspostavljena institucionalna podrška za održivi energetski razvoj i primenu principa energetske efikasnosti u prekograničnom regionu – Regionalni centar za energetsku efikasnost;
  • poboljšani kapaciteti nadležnih organa i promovisana prekogranična mreža za edukaciju i istraživanja o ekološkim resursima;
  • podignuta svest među ciljnim grupama i stanovništvom o važnosti uštede energije i korišćenja obnovljivih izvora u proizvodnji energije – razvoj energetski održivog društva.

CILJ PROJEKTA:

Doprinos postizanju klimatskih i energetskih ciljeva EU „20-20-20“, kroz promociju energetske održivosti u lokalnim zajednicama prekograničnog regiona i poboljšanje njihovih kapaciteta za planiranje i upravljanje integrisanim akcijama za uštedu energije i korišćenje obnovljivih izvora energije.

PARTNERI:

VODEĆI PARTNERI:

Grad Zrenjanin, Srbija.
Partneri:

Opština Temišvar, Rumunija;
Regionalni centar za društveno- ekonomski razvoj – Banat, Srbija.
Klaster održive energije Rumunije – ROSENC, Rumunija
PERIOD IMPLEMENTACIJE:

21 mesec; jul 2019- mart 2021.

VREDNOST PROJEKTA:

852.001,50 EUR

IZVOR FINANSIRANJA:

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.